Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Iedere ingezetene is van harte welkom om in te spreken tijdens een commissievergadering. Het onderwerp moet uiteraard betrekking hebben op het werk van ons waterschap maar hoeft niet persé op de agenda te staan.


Als u van uw inspreekrecht gebruik wilt maken dan verzoeken wij u zich vooraf te melden bij het bestuurssecretariaat uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan bij voorkeur via email: bestuurssecretariaat@hhnk.nl maar ook telefonisch op nummer 072-5827950.


Procedure bij inspreken:
Wij noteren uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen commissieleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.


Vergaderingen worden opgenomen:
Houd er rekening mee dat de commissie vergaderingen  worden opgenomen en live worden uitgezonden. U spreekt dus in het openbaar met beeld en geluid dat voor iedereen te volgen is.

Iedere ingezetene is van harte welkom om in te spreken tijdens een CHI vergadering (ook wel Algemeen Bestuur vergadering genoemd). Tijdens de CHI vergadering mag alleen op een geagendeerd onderwerp worden ingesproken.


Als u op andere onderwerpen in wilt spreken verwijzen wij u graag naar de inspreekprocedure voor de commissievergaderingen.


In de CHI vergaderingen wordt soms alleen een besluit genomen. De discussie over het voorstel heeft namelijk al eerder plaatsgevonden, in de commissievergadering. Het inspreken is daarom het meest zinvol bij een commissievergadering. De CHI- en commissieleden vormen tijdens deze vergadering hun standpunt(en) en gaan daarover in debat.


Als u van uw inspreekrecht gebruik wilt maken dan verzoeken wij u zich vooraf te melden bij het bestuurssecretariaat uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan bij voorkeur via email: bestuurssecretariaat@hhnk.nl maar ook telefonisch op nummer 072-5827950.


Procedure bij inspreken:
Wij noteren uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen de algemeen bestuursleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.


Vergaderingen worden opgenomen:
Houd er rekening mee dat de CHI vergaderingen worden opgenomen en live worden uitgezonden. U spreekt dus in het openbaar met beeld en geluid dat voor iedereen te volgen is.