Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

informatieve vragen aangaande bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur. Beantwoording vindt zo snel mogelijk plaats.

Het karakter van deze vragen vraagt veelal een standpuntenbepaling (een politieke opvatting) van het Dagelijks Bestuur over een onderwerp. Beantwoording vindt zo snel mogelijk plaats, in elk geval binnen 30 dagen.

Amendementen zijn door een bestuurslid voorgestelde wijzigingen op een CHI Besluit.

Een motie is een discussiepunt in een vergadering dat is ingediend door een lid van de vergadering. De motie wordt in de vergadering in stemming gebracht. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen.


In het algemeen zal een motie een beleidsstandpunt, een vraag aan het dagelijks bestuur of een voorstel tot beleidsdaad door het dagelijks bestuur bevatten. Het staat de vergadering echter vrij om iedere motie die haar goeddunkt aan te nemen. Een motie krijgt echter pas betekenis als een meerderheid van de stemgerechtigden voor de motie stemt en de motie niet nietig is.

Portefeuillehouders doen soms toezeggingen tijdens overleg met commissieleden of leden van het Algemeen Bestuur. Dit kan gebeuren in een commissievergadering of een algemeen bestuursvergadering. De portefeuillehouder belooft dan bijvoorbeeld een notitie, voorstel of een brief naar de leden van het Algemeen Bestuur te sturen. De bestuursadviseurs houden bij welke mondelinge toezeggingen de portefeuillehouders doen.


Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die portefeuillehouders aan commissieleden of leden van het Algemeen Bestuur hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de leden van het Algemeen Bestuur hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘afgedaan'.